برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

رکور در حالت گذرا درحضور سیگنال های ناخواسته و نوسانات ناشی از موج انفجارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: دانشگاه مالک اشتر

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح در دانشگاه مالک اشتر برای تست های سرعت و تسلسل انواع مرمی ها استفاده می گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در تست های بالستیک گلوله تغییرات جنس، شکل ظاهری و کالیبر مرمی مشکلات متعددی در اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز ایجاد می کنند. همچنین موج انفجار و آتش دهانه جنگ افزار، سرعت بالا و نویز همراه با سیگنال حسگرها، سیگنال ناخواسته ناشی از قطعات جدا شونده از مرمی اندازه گیری ها را دچار اختلال می کنند. دراین طرح یک رکوردر با سرعت نمونه برداری 10ms/s و مبتنی بر پردازش های هوشمند طراحی شده است که در شرایط مختلف تست، کارایی لازم را دارا باشد. این سیستم ضمن ثبت سیگنال حسگرهای سرعت، تسلسل و تشعشع، عوامل مزاحم در اندازه گیری را شناسایی نموده و حذف می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):