برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی «مغز مداد»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
عبدالحسین حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1365

کارفرما: وزارت صنایع

خروجی طرح: 

فاز مطالعاتی به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

مداد که از ابتدایی ترین نوشت افزار می باشد و دارای مصرف بسیار زیادی است. هم اکنون بخشی از مداد مصرفی کشور به صورت آماده از خارج وارد می شود و بخش دیگر آن در داخل تولید می گردد، به طوری که مغز مداد و چوب آن خریداری شده و در داخل صرفا مونتاژ می شود. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که ساخت مغز مداد در کشورهای متعدد انجام می شود و هر کشور متناسب با مواد موجود خود فرمولاسیون خاصی دارد. با توجه به اینکه مواد اصلی مداد در واقع «گرافیت و خاک رس» است و این دو ماده در داخل وجود دارند لذا امکان تولید مغز مداد در داخل بدیهی به نظر می رسد.
در ابتدا فاز مطالعاتی ساخت مغز مداد به طور جامع انجام گرفت، سپس بر اساس این مطالعات روش های مناسب ساخت مغز مداد ارزیابی و انتخاب گردید. برای انجام آزمایش ها، موادشیمیایی و وسایل لازم فراهم شد و سپس نمونه های زیادی از مغز مداد ساخته شد و نمونه های مذکور بهینه گردید. در نهایت مغز مدادهای ساخته شده از نظر کنترل کیفیت تایید شدند.
همچنین برای اجرای طرح نیمه صنعتی مغز م داد مذاکراتی با یک شرکت تولید کننده مداد صورت گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):