برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید نهال از ارقام وارداتی اصلاح شده پرمحصولگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
قشلاقی نادر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1378

کارفرما: سازمان کشاورزی استان تهران

خروجی طرح: 

با توجه به تخصصی بودن مراحل کار و حساسیت اجرایی جهت کاهش میزان تلفات همراه با مراحل تولید انبوه، طرح های آزمایشی مختلفی انجام گرفته و با بهره مندی از نتایج حاصله، نتیجه نهایی به کارفرما ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با توجه به نیاز کشور به روغن زیتون و ارزش افزوده محصولات جانبی میوه زیتون و صادرات کنسروی آن و لزوم خودکفایی در تولید روغن خوراکی کشور و حذف واردات آن، وزارت کشاورزی اقدام به تهیه و تدوین برنامه ای جهت اصلاح و توسعه باغ های زیتون و کشور نمود که پیرو آن جهت تکثیر و تولید ارقام مناسب با افراد حقیقی و حقوقی قراردادهایی منعقد گردیده که جهت انجام قرارداد، ابتدا اقدام به تهیه قلمه مناسب و سالم از پایه مادری به گونه مشخص از باغ های مادری تهیه و سریعا به گلخانه ای با سیستم مه پاش و شالی گرم جهت ریشه زایی منتقل شده و پس از ضدعفونی و استفاده از هورمون ریشه زایی در بستر ریشه زایی مرکب از ترکیب خاک مخصوص (پرلیت، ماسه بادی، شن درشت) در مدت زمان حدود 90 روز با مراقبت های لازم رطوبتی و حرارتی، قلمه های ریشه دار شده به گلخانه دوم (حد واسط) منتقل گردید و پس از مدت یک سال و رسیدن به رشد مناسب جهت کاشت در زمین اصلی در اختیار کارفرما قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):