برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت UPS دوبل 30KVA به صورت موازیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: شرکت چگالش

خروجی طرح: 

تبدیل طرح به قرارداد فروش صنعتی و جلب اعتماد مشتری به این گونه UPS ها.
-به دست آوردن گواهینامه تایپ تست از شرکت ار توف آلمان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح، تامین تغذیه مناسب و مطمئن جهت مصرف کننده های فوق العاده حساس با استفاده از بانک های باطری و UPS های دوبل جهت افزایش ضریب اطمینان با عملکرد Load haring و قدرت خروجی30KVA است.
طراحی، تدارکات، ساخت و تست های مربوطه مطابق با استاندارد های IEC و گرفتن اولین تایپ تست جهت UPS دوبل موازی 30KVA در کشور از دیگر اهداف طرح است..
در حال حاضر این دستگاه در سایت تقویت فشار گاز جزیره کیش در حال بهره برداری می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):