برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازیافت ضایعات واحد PVC پتروشیمی آبادانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
بابایی جابر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به لحاظ مسائل زیست محیطی، امکان ادامه سوزاندن محصولات جانبی فرآیند PVC برای صنایع پتروشیمی امکان پذیر نمی باشد و مسوولین درصدد یافتن راه های دیگری برای دفع یا کاربرد این مواد می باشند. اگر اجزای متشکله این مواد ارزش صنعتی داشته باشند، از آنجا که بازیافت مواد اولیه فرآیند رایگان است، می توان ارزش افزوده قابل قبول داشته باشد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از:
- شناسایی اجزای متشکله و تعیین ترکیب درصد آن
- جمع آوری و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی هر یک از اجزاء
- بررسی موارد استفاده و کاربرد های صنعتی هر یک از برش ها
-
Setup آزمایشگاه و جداسازی
- بررسی مقدماتی
Scale up روش برگزیده و برآورد قیمت تمام شده محصولاتکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):