برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین بانک اطلاعاتی نقشه های فنی توربوترنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
طالبی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

بدنبال «را ه اندازی» مجدد توربوترن توسط شرکت رجاء، بحث «تعمیر و نگهداری» و همچنین «ایجاد دانش فنی» برای استفاده مناسب از این سیستم به ویژه در حمل و نقل ریلی، مورد تاکید قرار گرفت. در همین راستا مستندسازی کلیه امور انجام گرفته در مرحله «راه اندازی» برای استفاده مطلوب در آینده یکی از وظایف مهم محسوب گردیده و لازم بود مستندات یادشده تا حد امکان کامل و دسترسی به آنها آسان باشد.
بخشی از مستندات مربوط به توربوترن، نقشه های فنی است. علیرغم جمع آوری و دسته بندی اولیه این نقشه ها، با عنایت به اینکه عناوین نقشه ها به زبان فرانسه بوده و همچنین عدم وجود فهرست از نقشه ها، کارشناسان برای یافتن نقشه ای خاص بامشکلی مواجه بوده و می باید وقت زیادی صرف اینکار نمایند. لذا پیشنهاد و تهیه بانک اطلاعات نقشه ها، ترجمه عناوین، ایجاد دسته بندی جدید، مرتب سازی بر اساس شماره سریال و ارائه فهرستی از کمبود نقشه ها به مرکز کامپیوتر و اتوماسیون داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):