برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل محتوای مطالب مطبوعات درباره بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر



گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: هنر

پژوهشگران: 
نوری نیا حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه توسعه هنرهای معاصر

خروجی طرح: 

ارائه گزارش تفصیلی به کارفرما برای ساماندهی اطلاع رسانی مطبوعاتی مطلوب در حوزه جشنواره های تئاتر فجر


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوا مجموعه مطالب منتشر شده درباره بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر که در روزهای اول تا سی ام بهمن 1386 منتشر شده است. (803 مطلب) مورد بررسی قرار گرفت. مطالب از 40 روزنامه جمع آوری و تمام 803 مطلب بر اساس نام روزنامه، تاریخ انتشار، روز انتشار، منشأ و مأخذ جز، نوع یا سبک مطلب، مرجع مطلب، بخش جشنواره، ارزیابی مستقر در مطلب، نوع عکس، نام تئاتر، موضوع مطلب، جهت خبر و مطلب، نحوه ارتباط آن با جشنواره و سالن برگزاری تئاتر تحلیل و طبقه بندی شدند.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):