برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه روغن زن 9 نقطه ای موتور ملیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مکانیک

پژوهشگران: 
نائینی رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: شرکت های ایران خودرو و ایساکو

خروجی طرح: 

دستگاه در خط مونتاژ موتور ملی (EF7) در حال استفاده می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

طراحی دستگاه تمام اتوماتیک روغن کاری محل نشت میل لنگ موتور ملی، به صورت online از اهداف طرح می باشد.
دستگاه مذکور امکان کنترل دما و دبی خروجی را دارا بوده و به صورت تمام اتوماتیک عمل می نماید و به صورت همزمان 9 نقطه مختلف سیلندر را روغن کاری می نماید. سیستم های ایمنی دستگاه به شکلی طراحی شده اند که امکان خطر برای اپراتور وجود ندارد و نیز دستگاه به صورت دستی و اتوماتیک قابل استفاده است. با استفاده از تایمر های در نظر گرفته شده زمان روغن کاری نیز قابل کنترل می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):