برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی سنسورهای بیولوژیک حساس به NOx و CH4 و S2Hگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی

پژوهشگران: 
یزدیان فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه شد.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح به کارکرد سنسور های بیولوژیک و موارد استفاده از آنها به خصوص در صنعت گاز پرداخته شده است.
بیوسنسور یا حسگر زیستی، اصطلاحی است که برای تمامی انواع حسگر هایی که برای تشخیص ترکیب مشخص، از واکنش های بیوشیمیایی استفاده می کنند، به کار می رود. امتیاز مهم سنسور های بیولوژیک، سادگی ساخت و سهولت استفاده از آنهاست.
بیوسنسور یک ابزار آنالیتیک متشکل از بیوکاتالیست (آنزیم، سلول یا بافت) و مبدل است که سیگنال های بیولوژیکی یا بیوشیمیایی حاصله را به سیگنال الکتریکی قابل اندازه گیری کمی تبدیل می کند. روش رسانایی سنجی فاقد قدرت انتخابگری است لیکن با تلفیق آن با یک آنزیم که دارای ویژگی عمل (Specifity) و قدرت گزینش (Selectivity) است، می توان یک ابزار ساده آنالیتیکی به نام بیوسنسور ساخت که رسانایی محلول را به خوبی بسنجد.
برای یک واکنش بیوشیمیایی، اندازه گیری پیاپی مواد اولیه و محصولات اهمیت زیادی دارد. همچنین کنترل محیط و زیر نظر گرفتن مواد آلی آلوده کننده خیلی مهم است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):