برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر سیاست های کلان و تغییرات ارز بر الگوی تجارت خارجی بخش کشاورزی با تاکید بر صادراتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1380

کارفرما: وزارت کشاورزی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

از جمله مسائل کشورهای در حال توسعه، تنظیم نرخ ارز حقیقی Real exchange rate و استفاده مناسب از آن در روابط اقتصادی داخلی و خارجی است. در این طرح اثرات تغییر نرخ ارز حقیقی بر صادرات کشاورزی که بخش قابل توجه صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد، مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه درباره متغیر سطح صادرات کشاورزی سهم صادرات کشاورزی از کل صادرات غیر نفتی انجام شده است.
هدف این طرح ارزیابی اثرات سیاست های کلان اقتصادی از جمله اثر تغییرات نرخ ارز بر صادرات کشاورزی است که با مطالعه اثرات سیاست های مذکور بر قیمت های بخش صادراتی و وارداتی تحقق می یابد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):