برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود هنرهای نمایشی، موسیقی و هنرهای تجسمیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: هنروژی

پژوهشگران: 
نوری نیا حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه توسعه هنرهای معاصر

خروجی طرح: 

تدوین برنامه پنجم توسعه در حوزه امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

تدوین برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه امور هنری نیازمند بررسی وضعیت موجود، مسایل و مشکلات و بررسی راهکارها و سپس تعریف الزامات برنامه ای در چارچوب سیاست های کلی برنامه پنجم است. این بررسی تلاش داشته است تا با طی این فرآیند پیشنهادهایی را در زمینه احکام برنامه پنجم در حوزه امور هنری ارائه دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):