برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ابعاد اقتصادی ورود و خروج کالا از مناطق آزاد و نحوه استقرار گمرک در این مناطقگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
نورمحمدی خسرو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1380

کارفرما: مرکز آموزش وتحقیقات گمرک جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مناطق آزاد برای تحقق اهدافی همچون تقویت صادرات، اشتغال و درآمد ارزی، بومی کردن تکنولوژی و جذب سرمایه های خارجی ایجاد می شوند. مناطق آزاد ایران نیز با این هدف ایجاد شده اند، ولی در عمل عمدتا جنبه وارداتی بخود گرفته و هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده اند. از این رو، بررسی عملکرد مناطق آزاد، شناخت و بررسی ساختار و عوامل موثر بر عملکرد آنها و آثار وارداتی شدن این مناطق به همراه بررسی عملکرد گمرک در این رابطه از اهدف تحقیق حاضر بوده است. در نهایت تلاش شده است تا جایگاه عملکرد مناطق آزاد در ساختار اقتصادی کشور روشن شده و پیشنهادات لازم برای کاهش و حذف آثار منفی و تقویت آثار مثبت (با تاکید بر نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران) ارائه گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):