برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناخت، بررسی و اصلاح ساختار آبیاری بارانی استان خوزستانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
توکلی سیدعلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1382

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

به منظور حفظ و بهره برداری هر چه بیشتر از منابع غنی آب و خاک استان خوزستان و همچنین رشد و ترویج کشاورزی مکانیزه در منطقه، این طرح به اجرا در آمده است.
به همین منظور کلیه طرح های استانی در این باره بررسی شد و در این باره از دستورالعمل، پیشنهاد و روش های ارائه شده از سوی اساتید و کارشناسان داخل و خارج از کشور استفاده شد. همچنین کلیه پایان نامه ها و مقالات موجود مرتبط با طرح مذکور بررسی گردید. سپس با مطالعه بر روی استاندارد و دستورالعمل های طراحی، اجرا، بهره برداری و سنجش راندمان های آبیاری در سطح کشور و جمع آوری اطلاعات آماری آبیاری بارانی استان و تجزیه و تحلیل مقدماتی این آمار به کمک نرم افزار SPSS/PC نتایج شامل دستورالعمل های طبقه بندی شده مجزا در ابعاد طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری، ترویج سیستم و اصلاح سیستم های کم بازده با در نظر داشتن عامل اصلی یعنی افزایش راندمان های آبیاری و نیز میزان تاثیر اقتصادی تعبیر راندمان های آبیاری در طرح ها و وضعیت مختلف استان به دست آمد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):