برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی تولید PHB از گاز طبیعی در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
یزدیان فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه شد.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) یک پلیمر زیست تخریب پذیر است که به دلیل تشابه بسیاری که با پلیمر های پتروشیمیایی (پلی پروپیلن) دارد، مورد توجه واقع شده است. به دلیل مشکلات زیست محیطی پلیمر های پتروشیمیایی، اکثر کشورها استفاده از پلیمر های زیست تخریب پذیر را در دستور کار خود قرار داده اند. بخش عمده ای از هزینه تولید PHB (%40) مربوط به هزینه منبع کربنی است. لذا استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع کربنی، به مقدار زیادی از هزینه تولید PHB می کاهد.
روش های اجرایی طرح طی دو فاز به شرح ذیل انجام گرفته است:
فاز مطالعاتی:
تحقیقات کتابخانه ای، پایان نامه، مقاله و پتنت.
فاز آزمایشگاهی:
نمونه برداری از مناطق گازی برای تهیه میکروارگانیسم، جداسازی و خالص سازی میکروارگانیسم های تولید کننده PHB، انتخاب میکروارگانیسم های جدا شده جهت تولید PHB، فراهم سازی شرایط رشد میکروارگانیسم و تولید PHB از گاز شهری (بیوراکتور، محیط کشت و ...)، بهینه سازی شرایط تولید PHB از گاز شهری، استخراج PHB، شناسائی و آنالیز PHB و جمع بندی و ارائه گزارش نهایی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):