برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی «مالئیک انیدرید»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
سروش حجت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1365

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

دانش فنی ساخت «مالئیک انیدرید» حاصل و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«مالئیک انیدرید» یکی از مواد اولیه بسیار مهم در صنایع کشاورزی، دارویی و پلیمری محسوب می شود. این ماده در بخش کشاورزی برای تهیه موادشیمیایی مورد مصرف در این صنعت مانند«مالاتیون» استفاده می گردد. مالئیک انیدرید در صنایع دارویی برای تهیه پنی سیلین و داروهای مختلف به کار می رود، همچنین در صنایع شیمیایی نساجی از قبیل «نایلون و پلی استر» نیز از آن استفاده می شود.
ساخت مالئیک انیدرید از روش «اکسیداسیون بنزن در فاز بخار» صورت پذیرفت. بر اساس روش فوق آزمایش های متعددی برای تهیه مالئیک انیدرید انجام شد و با بهینه سازی این آزمایش ها نتایج مطلوب به دست آمد. در نهایت مالئیک انیدرید تهیه شده خالص گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):