برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اصلاح ساختار تابلوهای راهنمای شهری شهر تهرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: هنر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تمامی تجهیزات شهری ضرورتا بخشی از ساختار شهری محسوب می شوند. تجهیز، احداث و نگهداری این عناصر باید از جنبه کاربردی با احتیاجات و نیازهای شهروندان مطابقت داشته باشد. برای ایجاد تعادلی مطلوب بین تجهیزات و احتیاجات باید تمایلات و انتظارات مصرف کنندگان را در نظر داشت. هماهنگی بین آن دو خود تضمینی برای موفقیت طرح و استقبال مصرف کنندگان است و برعکس هر گونه بی دقتی یا سهل انگاری می تواند به ناکامی طرح منجر شود و در نتیجه آن واکنش منفی استفاده کنندگان را به همراه آورد. وقتی طرح با نیازهای استفاده کننده منطبق نباشد، استفاده کننده یا آن را به میل خود به کار می گیرد یا از آن صرف نظر می کند و یا دچار سردرگمی و ناراحتی می شود، که در هر صورت حاصل کار ناکامی طرح و هدر رفتن سرمایه است. به همین ترتیب در مورد دیگر عناصر و عوامل شهری هم می توان نمونه های مشابهی سراغ گرفت. تابلوهای راهنمای شهری گاه به دلیل عدم رعایت نیازهای کارکردی یا زیبایی فاقد کارآیی لازم و بهینه هستند.
طرح مناسب، رنگ مناسب و مواد مطلوب از جمله عوامل مهم اند حتی مکان قرارگیری آنها هم بسیار حائز اهمیت است. هدف این طرح ساماندهی تابلوهای راهنمای شهری شهر تهران می باشد
.
در این طرح ضمن بررسی وضعیت موجود تابلوهای اطلاع رسانی شهری شهر تهران از منظرهای مختلف از قبیل نظام زیبایی شناختی، هویت سازی، روانشناسی رنگ، مسایل فنی، ابعاد تابلوها و ...، همچنین بررسی ضوابط و آیین نامه های مربوط به طراحی و نصب تابلوهای شهری، چندین طرح پیشنهادی برای اصلاح تابلوها ارائه شد
.
بر اساس شاخص های طراحی و نیازهای شهری برای تابلوهای راهنمای شهری در شش تیپ مختلف (تیپ الف: تابلوی راهنمای مسیر، پلاک نام خیابان، پلاک منازل، تیپ ب: تابلوی پزشکان، مراکز درمانی و بیمارستان ها. تیپ ج: نقشه راهنمای شهری و راهنمای محلات، تیپ د: استند یا تابلوی اطلاع رسانی مراکز و خیابان های مهم شهر، تیپ ر: تابلوی مرزبندی مناطق، میادین، بوستان ها، تیپ م: تابلوی کاربری مغازه ها، ساختمان ها و مراکز تجاری) ارائه گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):