برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی مدارس خاص دختران (با توجه به آسایش، اشرافیت و محرمیت)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
رستگار بهنام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مطالعه انجام شده به منظور بررسی تاثیر عامل محرمیت در طراحی مدارس دخترانه صورت پذیرفته است.
به این منظور با استفاده از پژوهش های قبلی انجام شده، نیازهای روانی و جسمانی خاص دختران جمع بندی شده و با توجه به فضای کالبدی مدارس، عناصر اصلی شکل دهنده محرمیت فضاها شناسائی گردید. در این مرحله شناخت حریم و محرمیت فضاهای مدرسه در 4 مقیاس بافت شهری، توده ساختمانی، سازمان فضایی مدرسه و نهایتا در مقیاس فضاهای اصلی مدرسه انجام پذیرفت. در مرحله دوم به تناسب هر مقیاس، ملاحظات و ضوابط مربوط به مکان یابی، الگوهای شکلی و شیوه های ساماندهی فضای محرم مورد بررسی قرار گرفته و باتوجه به اولویت های مورد نظر درخصوص محرم سازی، راهکارهای لازم پیشنهاد گردید
.
نتایج طرح عبارتند از
:
1- راهکارهای مکان یابی مناسب مدارس دخترانه در بافت های شهری باتوجه به انواع متداول اشراف در بافت
2- ساماندهی فضایی توده و ارائه الگوهای شکل گیری ساختمان مدرسه
3- ارائه شیوه های ساماندهی فضائی از طریق ایجاد موانع بصری و تمهیدات معمارانه در طراحیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):