برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه مجموعه کتابشناسی عمران و توسعه روستاییگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
امینیان سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی به کارفرما
-چاپ مقاله از نتایج طرح در نشریه آبادی


 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح شناسایی و مستندسازی منابع علمی مکتوب فارسی مورد نیاز گروه پژوهشی جهت بهره برداری در اجرای طرح های مرتبط با مسایل روستایی، است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از
:
- بررسی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی و تهیه فهرستی از کتب و مقالات موجود در این پایگاه ها (شامل پایگاه های اطلاع رسانی و سایت های رسمی کتابخانه های معتبر دانشگاهی و غیردانشگاهی
- حذف و اضافه مندرجات این فهرست ها و تهیه فهرستی واحد بر اساس الگوی واحد
- مراجعه به کتابخانه های مرجع و تکمیل اطلاعات شناسنامه ای منابع
- تدوین شناسنامه منابع و تهیه کتاب شناسی بر اساس شیوه نامه شیکاگو
- دسته بندی منابع در قالب مقالات و کتب و در سه دسته: 1 مسکن و معماری شامل 105 عنوان 2 مباحث نظری و کلیات شامل 233 عنوان 3 سایر شامل 100 عنوان
با اجرای طرح تعداد 181 عنوان کتاب و 263 عنوان مقاله منتشر شده به زبان فارسی تا 4 ماه اول سال 1386 شناسایی و نمایه شدند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):