برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نتایج احتمالی اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستاییگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
امینیان سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در قالب اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، نوسازی نیمی از مسکن های روستایی کشور (دو میلیون واحد) را در طی 7 سال در دستور کار قرار دارد. این طرح یکی از اهداف بخش دولت را در جهت تامین مسکن دنبال می کند. لیکن نمی توان آن را عاری از سایر آثار و نتایج کالبدی و غیر کالبدی دانست. بررسی نتایج و پیامدهای اجرای این طرح در روستاهای کشور از منظر صاحب نظران و با توجه به سوابق و تجربیات مداخله در محیط های روستایی کشور هدف اصلی این تحقیق به شمار می رود.
مراحل و روش های اجرایی این طرح عبارتند از
:
- انجام مطالعات اولیه اسناد بالادست ملی و گزارشات و مقالات مرتبط
- تهیه لیستی از صاحب نظران و انجام هماهنگی های لازم جهت انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه
- انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با 11 نفر از اساتید و صاحب نظران حوزه روستایی در رشته های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):