برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیقات جامع در خصوص فلورین و طراحی واحد پایلوت تخلیص آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

پرعیارسازی کانی فلورین از سنگ معدن فلوراسپار تا گرید متالوژیکی به روش فلوتاسیون هدف این طرح بوده است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از
:
-مطالعه در خصوص فلورین
-بررسی روش فلوتاسیون به عنوان روش برتر برای فرآوری فلورین
-انتخاب کلکتورها، کف سازها، تنظیم کننده های مناسب
-تهیه دستورالعمل جهت انجام آزمایش های فرآوری
-انتخاب معدن مناسب
-نمونه برداری از معدن
-عملیات خردایش، دانه بندی مطالعات میکروسکوپی
-انجام آزمایش های ثقلی، واسطه سنگین
-انجام آزمایش های فلوتاسیون
-بهینه سازی شرایط
-انجام آزمایش های تعیین عیار با مطالعات ژئوشیمی و
XRF و XRD
-تحلیل نتایج و جمع بندی داده ها
نتایج طرح
:
با اجرای این طرح، از نمونه های تهیه شده از معدن آتشکوه با عیار 21.94 درصد فلورین، با فلوتاسیون مستقیم بهترین عیار برای فلورین 39.78 درصد با بازیابی 86.73 درصد حاصل شد و با فلوتاسیون معکوس، عیار فلورین از 54.46 درصد بالاتر نرفت
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):