برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین دستورکار آزمایشگاه فیزی پایه I و II و III بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بنانی اقدس (همکار طرح)
بدراقی جلیل (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فرودین 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 

ارائه کتاب مربوط به دستورکار آزمایش های فیزیک پایه 2 بر طبق «مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی» که قابل انتشار بوده و در کلیه دانشگاه های کشور قابل استفاده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در این طرح دستورکار آزمایش های فیزیک پایه I و II و III مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تالیف و تدوین شده است.
هر یک از دستور کارها شامل معرفی مفاهیم فیزیکی در هر آزمایش، شرح کامل تئوری مبنا، معرفی وسائل مورد نیاز در هر آزمایش، شرح کامل روش آزمایش و تحلیل نتایج می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):