برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی نویزهای الکتریکی نوع هدایتی یک مدار و طراحی فیلتر مناسبگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: صنایع نظامی

خروجی طرح: 

چند نمونه مدار LISN سه فاز و تک فاز جهت اندازه گیری نویز و چند نمونه فیلتر ساخته و تحویل کارفرما داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

نویزهای الکتریکی می توانند آسیب های جدی برای عملکرد مدارهای الکتریکی به وجود آورند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ اخلال در عملکرد سیستم های کنترلی و مدارهای کنترل و در نهایت ایجاد اشکال در عملکرد کل سیستم
.
ـ ایجاد اثر نامطلوب در عملکرد دستگاه های جانبی، به عنوان نمونه تخریب اطلاعات خطوط انتقال اطلاعات
تقریبا در تمامی استانداردهای بین المللی برای محدود نمودن انواع نویزها دستورالعمل وجود دارد، اصولا به دو صورت می توان نویزها را کاهش داد
:
ـ طراحی سیستم به گونه ای که نویز کمتری تولید کند، مانند جایگزینی روش های
Soft Switching به جای Hard Switching
ـ با استفاده از فیلترها مانع از انتشار نویز شد. در این حالت باید میزان نویز ایجاد شده توسط دستگاه را تعیین و فیلتر را به گونه ای طراحی کرد که میزان نویز به کمتر از مقداری که استاندارد تعیین می کند برساند
.
این طرح با رویکرد دوم برای سیستم های مختلف فیلترهای مناسب طراحی شد. همچنین برای انجام تحقیقات در این زمینه فعالیت های ذیل صورت گرفت
:
ـ طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری نویز هدایتی
ـ مدل سازی و شبیه سازی مدارها جهت تعیین میزان نویز
ـ طراحی فیلتر جهت حذف نویزهای ناخواسته.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):