برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «کیت آموزش اپتیک»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
جناب سیدمحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و به تولید انبوه رسیده است. ضمنا تعداد 800 سری کیت تولید و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

واحد اجرایی: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

شناسایی و بالا بردن توانایی های تجربی دانش آموزان یکی از اهداف عمده نظام جدید آموزش متوسطه است.تهیه تجهیزات لازم آزمایشگاهی دروس مختلف نقش بسیار مهمی در رسیدن به این هدف ایفا می کند. «کیت اپتیک» موضوع این پروژه، دربرگیرنده کلیه مفاهیم و آزمایش های پیش بینی در درس اپتیک دوره نظام جدید متوسطه می باشد. طراحی و ساخت قطعات، به طوری که انطباقات لازم برقرار و اجرای کلیه آزمایش ها به سهولت امکان پذیر باشد از اهداف اصلی پروژه بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- طراحی آزمایش ها و قطعات
- طراحی و ساخت قطعات اپتیکی
- طراحی و ساخت قطعات مکانیکی
- تدوین جزوه «راهنمایی استفاده از کیت»کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):