برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جایگزینی روغن ستون کروی ساز در دستگاه تولید نیمه صنعتی هیدروسل کرویگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- تهیه نمونه روغن با مشخصات فنی و ایمنی بهداشتی مناسب

- ارائه گزارش نهایی و چاپ مقاله علمی ترویجی


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

بر اساس ماهیت فیزیکی و شیمیایی مایعات با قابلیت جامد شدن روش های مختلفی برای شکل دهی آنها وجود دارد یکی از این روش ها درتولید دانه های کروی شکل، روش مهم قطره روغن (Oil drop) می باشد. با توجه به خصوصیات هیدروسل و غیر قابل امتزاج بودن آن با روغن، کروی سازی به صورت عبور از بستر روغن طی زمان مشخص و دمای 70 درجه سانتی گراد صورت می پذیرد. در این طرح با مبنا قراردادن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن مصرفی، خصوصیات ایمنی و بهداشتی روغن جایگزین مدنظر قرار گرفت. انتخاب نمونه مناسب با استفاده از روغن های با پایه نفتنیک و پارافیتیک و ترکیبی از آنها صورت پذیرفت و در نهایت با بکارگیری دو نوع روغن با مشخصات فنی و عملکردی مناسب و خصوصیات ایمنی بهداشتی مورد تایید نمونه بهینه تهیه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):