برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی دوام گونه های چوبی «ملج، اوجا، آزاد، افرا، غدار، مهرزا، انجیل، ارگ و سرخدار» در مقابل «قارچ»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: چوب شناسی

پژوهشگران: 
کاظمی سیدمحمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اطلاعات مورد نیاز جهت حفظ و نگهداری مطلوب چوب گونه های درختی مورد تحقیق در این پژوهش تدوین و قابل ارائه می باشد. در ضمن پروژه های تکمیلی در این خصوص در دست اجرا می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

چوب ها کاربردهای مختلفی در داخل و خارج ساختمان دارند. چوب هایی که در خارج از ساختمان استفاده می شوند در معرض عواملی مانند باران یا رطوبت قرار می گیرند و باید دارای دوام طبیعی بیش تری باشند. از مهم ترین عوامل در پایداری چوب مدت نگهداری آن پس از قطع در داخل جنگل و بیرون ساختمان می باشد. در این پژوهش حفاظت شیمیایی چوب تحت بررسی قرار گرفته است.
برای انجام طرح ابتدا طبقه بندی گونه های چوبی از لحاظ دوام طبیعی صورت گرفت. در مرحله بعدی گونه های چوبی به قطر تقریبی 30 سانت قطع شد و به ابعد مختلف تبدیل گردید. همچنین نمونه هایی از دو زنجیر چوب برون و چوب درون تهیه شد. از طرفی قارچ از جنگل برداشت گردید و نسبت به کشت آن اقداماتی صورت گرفته و در داخل شیشه های مخصوص کشت استریل قارچ کشت شد و سپس بر روی قارچ ها، دو نمونه از چوب استریل شده قرار داده شد. پس از گذشت 4 ماه ریسه های قارچ بر روی نمونه های چوب رشد کرد. در این زمان نمونه ها خشک گشتند تا رطوبت به صفر برسد. در نتیجه کاهش وزن بعد از آزمایش به دست خواهد آمد. این اختلاف وزن به دست آمده میزان دوام طبیعی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):