برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی بازیافت قایق و کامپوزیت هاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی پلیمر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: معاونت پشتیبانی مهندسی و تحقیقات ستاد مشترک سپاه

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

با شروع قرن جدید و ایجاد مجموعه جدیدی از مواد غیرفلزی به نام پلیمر، صنعت وارد مرحله تازه ای از رشد گردید. این مواد به دلیل خواص منحصر به فرد، قابلیت تغییر خواص در طیف وسیع، تعداد موارد کاربرد و فرآیندهای تولید کم هزینه و سریع به سرعت مصرف زیادی یافتند.
یکی از قابلیت های مهم این مواد قابلیت ترکیب شدن با موادی با خواص مکانیکی مطلوب و ایجاد یک ساختار جدید متناسب با خواص مورد نیاز است که می تواند ایزوتروپیک یا غیر ایزوتروپیک باشد. این دسته از مواد کامپوزیت (مرکب) نامیده می شوند
.
هدف از این طرح بررسی فرآیندها و روش های بازیافت قطعات کامپوزیتی و ایجاد کاربرد در صورت بازیافت این مواد است. در این طرح سعی بر آن است که با توجه به نوع مواد کامپوزیتی موجود، حجم مواد و قطعات، نوع تجهیزات کارفرما و همچنین تجهیزات موجود در داخل راه حلی جهت بازیافت این مواد ارائه گردد و فناوری های موجود این صنعت (بازیافت) به صورت قابل اجرا در اختیار مصرف کننده قرار گیرد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):