برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت یک نمونه «رفرکتومتر دستی» و تولید قطعات اپتیکی آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
حمزه کورس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر1376

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و جهت تولید صنعتی قابل بهره برداری است، ضمنا 200 سری ساخته شده و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

به منظور اندازه گیری ضریب شکست مایعات مختلف و تعیین غلظت آن ها از «Refractometer» استفاده می شود. طراحی و ساخت این سیستم که بیش تر برای اندازه گیری غلظت نمک طعام در حوضچه های پرورش ماهی مورد استفاده قرار می گیرد، هدف این طرح بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
طراحی و ساخت قطعات اپتیکی شامل «چشمی، شیئی و رتیکل» و مونتاژ آن ها بر روی نمونه اصلی صورت گرفته و کارکرد دستگاه به تایید رسیده است.
لازم به ذکر است که نمونه ساخته شده کاملا مشابه با نمونه خارجی می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):