برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات اولیه طراحی موزه علوم نانو مهندسیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح برای احداث و تجهیز موزه علوم نانو مهندسی، مورد استفاده کارفرمای محترم قرار خواهد گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

توسعه فناوری نانو، به عنوان یکی از اولویت های تحقیقاتی و صنعتی ایران موجب شده است که مسوولین آموزش و پرورش نیز نسبت به این فناوری حساس شده و چگونگی تعامل با آن به یکی از دغدغه های تبدیل شود. زیرا آموزش و پرورش که وظیفه آماده سازی نیرو های انسانی برای ورود به عرصه های مختلف علم و فناوری را به عهده دارد نمی تواند از روند جهانی دور بماند و در غیر این صورت محصولات سیستم آموزشی کشور با دنیای خارج هماهنگ نخواهد بود. به این منظور در کنار طراحی سایر موزه های علوم، طراحی موزه نانو تکنولوژی در زمینه مهندسی نیز در دستور کار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش قرار گرفت تا به این ترتیب با ارائه مفاهیم قابل درک برای دانش آموزان با شیوه های تعاملی، جذاب و مفرح که امروزه در موزه های علوم دنیا رایج است برخی مفاهیم، کاربردها و محصولات نانو در معرض دید آنها قرار گیرد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از:
1- بررسی جایگاه فناوری نانو در کتب درسی
2- بررسی موزه ای علوم و فناوری نانو در جهان
3- انتخاب و پیشنهاد عناوین مناسب برای اجرا در موزه و چگونگی نمایش عناوین منتخب (طراحی آزمایش های علمی، جذاب و شاد برای نشان دادن مفاهیم اولیه و برخی کاربرد های فناوری نانو)
4- آموزش راهنمایان
5- شناسایی مشاهیر جهانی و ایرانی اسلامی در موضوع نانو برای ارائه در موزه
6- طراحی موز ه ای در ابعاد محتوایی و فیزیکی برای ارائه برخی مفاهیم، کاربردها و محصولات فناوری نانو در زمینه مهندسی لازم به توضیح است که موزه در سه سطح ضروری، متوسط و پیشرفته (چه از بعد امکانات و چه از بعد علمی و محتوایی) طراحی شده است تا درصورت تخصیص بهتر و بیشتر منابع بتواند در سطح پیشرفته احداث و تجهیز شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):