برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تولید محصول جدید GPPS در واحد EPSگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی پلیمر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: پتروشیمی تبریز

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی به کارفرما
- ایجاد تولید در پتروشیمی تبریز


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از این طرح بررسی عوامل موثر بر پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن و مدل سازی آن است.
استایرن از جمله معدود مونومرهایی است که می توان به 5 روش رادیکالی، زیگلرناتا، آنیونی و کاتیونی و رادیکالی زنده پلیمریزه شود که روش رادیکالی اهمیت بیشتری دارد در پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن از نوع بید، مونومر به همراه شروع کننده رادیکالی و سورفکتانت به تدریج وارد راکتور حاوی آب می شود. همزمان با شکست فاز آبی قطرات ریز شده و آنها در کل فاز پیوسته پخش می شوند. هر کدام از این قطرات مانند یک راکتور کوچک شیمیایی عمل کرده و در طی واکنش از طریق ایجاد رادیکال به پلیمر تبدیل می شود
.
در روش تعلیقی تولید
GPPS به دلیل سهولت کنترل دما و شرایط واکنش خواص نهایی پلیمر تولیدی را بهتر می توان کنترل کرد، از طرفی دیگر به دلیل بچ بودن فرایند، تغییر سریع گرید بدون ضایعات به سادگی قابل انجام است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):