برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری و تحلیل تجربیات کشورهای اروپایی در زمینه ساخت فضاهای آموزشی به ویژه در مقاطع قبل از دانشگاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
کامیاب مقدس رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: موسسه مشیز حضرت زهرا (ع)

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

برای اجرای این طرح ابتدا وضعیت مراکز آموزش قبل از دانشگاه از دبستان تا پیش دانشگاهی) در کشور بررسی اجمالی شد. در این بررسی توجه ویژه به مجتمع های آموزشی که دارای تمامی مقاطع قبل از دانشگاهی هستند توجه ویژه گردید و از تعدادی از این مجتمع ها در شهرهای تهران، شیراز و یزد بازدید به عمل آمد.
سپس از طریق سایت های مختلف اینترنتی و نیز برقراری ارتباط با متخصصین ایرانی شاغل به تحصیل در تعدادی از دانشگاه های اروپایی، اطلاعاتی پیرامون چنین مراکزی در کشورهای صنعتی جمع آوری گردید. در این جمع آوری اطلاعات، خلاقیت ها و ویژگی های معماری و سازه ای ابنیه مورد توجه خاص قرار گرفت تا پایه هایی برای طراحی مجتمع بزرگ آموزشی از سوی کارفرما واقع گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):