برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سیستم اتوماتیک نگهداری و انبار نمودن غلات و دانه های محصولات کشاورزی (در حد یک نمونه آموزشی به صورت ماکت)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین های کشاورزی

پژوهشگران: 
ستایش عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1368

کارفرما: دانشگاه صنعتی اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از اجرای این مطالعه به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

به منظور بهره وری از کل حجم انبار و محل نگهداری غلات و دیگر دانه های محصولات کشاورزی و جلوگیری از انجام هزینه های سنگین ساخت سیلوهای بزرگ و نگهداری آن ها، به ویژه در محدوده امکانات روستایی مبادرت به طراحی این سیستم گردیده است.
این سیستم با به کارگیری ساده ترین متد انتقال، باعث صرفه جویی مطلوبی در مصرف برق و هزینه پرسنلی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):