برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و نظارت برساخت قالب های Progeressive محصولات بوشگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: شرکت یاتاقان بوش ایران

خروجی طرح: 

- این قالب در شرکت یاتاقان بوش ایران خودرو مورد بهره برداری قرار گرفته است.
-
تولید با کیفیت مطلوب قطعات (محصول تولیدی) و قطع وابستگی خارجی جهت طراحی و ساخت قالب های بوش یاتاقان خودرو های سواری از خصوصیات طرح است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

کاهش هزینه تولید، کاهش زمان تولید، افزایش میزان تولید، افزایش کیفیت قطعات تولیدی، کاهش تعداد قالب و پرس های مورد نیاز و کاهش استفاده از نیروی انسانی، بررسی محصول، تجزیه و تحلیل فرآیند ساخت، طراحی Layout قالب، طراحی قالب با توجه به استاندارد های روز و در نظر گرفتن فاکتور های حذف لرزش و صدا، کاهش نیروی برشی و تعویض پذیری سریع قطعات، ترسیم نقشه های مونتاژی و اجزا قالب و کنترل مراحل طراحی با توجه به روند استاندارد (GD&T)، اعمال دیدگاه ساختی (کارشناسان و تکنسین های ساخت) برای نقشه های ترسیمی (انطباق طراحی و ساخت)، تهیه مواد اولیه، ساخت قطعات، کنترل قطعات، مونتاژ قطعات، تست قالب با پرس مربوطه، کنترل قطعه تولید شده و در نهایت تائید محصول از مواردی هستند که در این طرح، مورد توجه قرار گرفت.
قطعات تولید شده به وسیله قالب مذکور مورد تائید کنترل کیفیت واقع گردید و در تولید خودرو های سواری مورد استفاده قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):