برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج بتایین از ملاس چغندر قند در مقیاس بنچگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
فدایی زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: سازمان صنایع و معادن کرمانشاه

خروجی طرح: 

ـ طراحی و ساخت پایلوت استخراج بتایین هیدروکلراید از ملاس چغندر قند برای اولین بار در کشور
ـ ارائه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف از انجام این پروژه تولید نیمه صنعتی بتایین هیدروکلراید از ملاس چغندر قند با استفاده از نتایج به دست آمده در فاز آزمایشگاهی و همچنین فرآوری و استفاده بهینه از ملاس چغندر قند به عنوان محصول جانبی کارخانجات قند و شکر بوده است.
در این پروژه با استفاده از سیستم Batch، بتایین به صورت نمک بتایین هیدروکلراید از ملاس چغندر قند جداسازی شده است. در این روش پس از عبور ملاس از یک ستون کروماتوگرافی شیشه ای حاوی رزین تبادل کننده کاتیونی Amberlite IR-120 (H-form) و شویش رزین با محلول آمونیاک 5 درصد و تبخیر و تغلیظ فرکشن های به دست آمده و سپس افزودن محلول هیدروکلریک اسید 15 درصد به فرکشن های تغلیظ شده حاوی بتائین، نمک بتایین هیدروکلراید با آزمایش روش های متفاوت و با راندمان بین 60 تا 85 درصد به دست می آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):