برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعمیر و بازسازی واگن مولد اسپانیاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (همکار طرح)
دوسیه حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

هدف از این طرح راه اندازی کارگاه تعمیرات بخش الکتریکال واگن های مولد برق اسپانیایی 3000 VDC در محل کارخانجات راه آهن است. لذا ابتدا اقدام به تهیه نقشه ها و تشریح عملکرد مدار گردیده و پس از تهیه گزارش های مستند، پرسنل تعمیراتی تحت آموزش های تئوری و عملی قرار گرفتند و هم اکنون با پذیرش مسوولیت تعمیرات جاری و اساسی واگن های مذکور که با همکاری کارگاه سیم پیچی (مرکز ماشین ها) در هلجرد انجام می شود، زمینه اشتغال حدود 15 نفر فراهم گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):