برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح ساخت و راه اندازی تابلو برق دو دستگاه خلال آسیابگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان همدان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
جمشیدیان امیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: کارخانه قند هگمتانه همدان

خروجی طرح: 

نتایج این طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8267754-0811

نشانی سازمان مجری: همدان، بلوار آیت اله کاشانی، کوچه جهاددانشگاهی، پلاک50
 

چکیده:

این طرح شامل فعالیت های زیر بوده است: طراحی مدارات مورد نیاز تهیه نقشه ساخت و همچنین راه اندازی تابلو برق و باز نمودن کنتاکتورها و تنظیم نمودن مدارات ON، Off و پالس های آنها، بررسی کارت های الکترونیکی و مدارات Logical و باز نمودن سیستم PLC سخت افزاری و کنترل آن طبق نقشه با مدارات Simulator و سپس استارت دستگاه طبق مدارات موجودو صحیح بودن آن از Control Box اپراتوری از روی سیستم آسیاب خلال راه اندازی دستگاه در انجام اعمال
Tipping، Srvivce و نصب IC ها و ترایاک مورد نیاز.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):