برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت عدسی های «ویتراکتومی» (VITRECTOMY)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
جناب سیدمحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1375

کارفرما: شرکت عالی پیام

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و جهت تولید نیمه صنعتی قابل ارائه است، ضمنا 60 نمونه آن ساخته شده و به کارفرما تحویل گردیده است.

کسب دانش فنی و ساخت 50 سری مجموعه عدسی های ویتراکتومی و تحویل آن به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام طرح، ساخت عدسی های «ویتراکتومی» است. از این عدسی ها برای مشاهده دقیق شبکیه چشم و جراحی های ظریف بر روی آن استفاده می گردد. این مجموعه از چهار عدسی و یک حلقه فلزی تشکیل شده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- بررسی و تحلیل عملکرد قطعات
- طراحی و ساخت قطعات اپتیکی و حلقه مربوط
- تست نمونه های ساخته شده.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):