برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کیفیت و بهبود روش تولید تیغه های گاوآهن کارخانه «پدار»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین های کشاورزی

پژوهشگران: 
ستایش عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1365

کارفرما: کارخانه گاوآهن سازی «پدار»

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از این پروژه به کارخانه گاوآهن سازی «پدار» ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

بالا بردن کیفیت تولیدات و محصولات داخلی به ویژه ماشین آلات کشاورزی از امور مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با انگیزه فوق و طبق درخواست شرکت «پدرام» ضمن بازدید از تولیدات این شرکت بررسی و مطالعاتی به منظور بهبود کیفیت تولید شرکت (تیغه گاوآهن) صورت گرفت.
طبق پژوهش های به عمل آمده مشخص گردید که مود اولیه در حد مطلوب بوده ولی در روش تولید اشکال وجود دارد که بدین گونه به راه حل آن پرداخته شد و در طی سه مرحله موارد ذیل در تولید گاوآهن آن شرکت پیشنهاد گردید.
1- اصلاحیه کاتالوگ گاوآهن
2- شناسایی خصوصیات و نحوه عملیات تولید قطعات فولادی مورد مصرف در تولید گاوآهن
3- بررسی کیفیت «سوک» آبکاری شده مطابق دستورالعمل پیشنهادی و شکل پذیری سرد و گرم فولادها و نیز بررسی مقدماتی در خط تولید آبکاری «سوک» هاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):