برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازیافت اکسیدها و ترکیبات فلزی با ارزش گل قرمز مجتمع جاجرمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی معدنی

پژوهشگران: 
کرمی اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1387

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش طرح به کارفرما


نوع: تحقیق کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح پس از بررسی و مطالعه روش های مختلف بازیافت و استحصال مواد با ارزش در نهایت دو روش استحصال هضم اسیدی و قلیائی که در واقع روش ترکیبی هیدرومتالوژی و پیرو متالورژی انتخاب و اعمال گردیدند.
در روش قلیائی ابتدا گل قرمز خشک شده در دمای بالا
(1000oC) همراه با سدیم کربنات کلسینه گردید. سپس محلول قلیائی به این جامد کلسینه شده اضافه گردید و در دمای حدود70oC بهم زده شد تا عناصر آلومینیوم و سدیم استخراج و از دیگر عناصر جدا گردد.
در روش اسیدی با اضافه نمودن سولفوریک اسید صنعتی، حرارت دهی، کلسیناسیون و ترسیب پی درپی به جداسازی عناصر تیتانیوم، آهن و آلومینا اقدام گردید.
آنالیز نتایج نشان داد که در روش بازی آلومینا و سود با خلوص حدود 80% به صورت محلول بازیافت و جدا سازی گردید. در روش اسیدی نیز سه عنصر تیتانیوم، آهن و آلومینا به صورت رسوب جامد با خلوص حداقل 90% استحصال گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):