برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان راه اندازی مراکز تخصصی ویژه جمع آوری، پردازش و فروش اطلاعاتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اکبری کرامت اله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

خروجی طرح: 

- نتایج این تحقیق تحویل کارفرما گردید.
- ارائه مقاله در همایش بین المللی توسعه الکترونیک و فناوری اطلاعات فارس


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقاضای فراوان برای استفاده از آنها و همچنین محدود بودن این مراکز در سطح کشور، در صورت ایجاد و گسترش مراکز اطلاع رسانی توسط بخش خصوصی، تحولی در اقتصاد ملی و فرهنگ عمومی به وجود می آید. هدف از اجرای این طرح امکان سنجی فنی و اقتصادی راه اندازی مراکز اطلاع رسانی است که از طریق آن می توان به نتایج زیر دست یافت:
1- ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی
2- استفاده بهینه از فناوری اطلاعات
3- تسریع در اطلاع رسانی و ارائه خدمات مختلف اداری و تجاری و آموزشی به مردم
این تحقیق با بررسی مفهوم فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی و تجربیات کشورهای پیشرفته در این زمینه آغاز شده است. در ادامه نیز به بررسی نیاز مشتریان و وضع موجود این مراکز در سطح کشور از طریق مطالعه میدانی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد ایجاد مراکز جدید اطلاع رسانی اقتصادی بوده و برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها فرصت های شغلی ایجاد خواهد نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):