مشخصات

عنوان: طراحی و ساخت دستگاه «خشک کن تفاله سیب»

گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: صنایع غذایی

پژوهشگران: 
شیخلو علی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1377

کارفرما: اداره کل صنایع استان آذربایجان غربی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج تحقیق و نمونه ساخته شده به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

در منطقه آذربایجان غربی به صنایع تبدیلی که بتواند محصولات کشاورزی با بسته بندی مناسب تحویل جامعه و بازارهای بین المللی دهد نیاز است. در این طرح دستگاهی که بتواند تفاله سیب یا انواع سبزیجات، خشکبار، گوجه فرنگی و لواشک را خشک نموده و به صورت بسته بندی تحویل بازار نماید، در دستور کار قرار گرفت و با بررسی نمونه ها و مطالعات انجام شده دستگاهی با مشخصات زیر طراحی گردید:
ابعاد (طول در عرض در ارتفاع) 200×200×300
وزن دستگاه 35 تن
ظرفیت سالانه: بسته بندی خشکبار (انواع کشمش و سبزه) 4838.5 تن
خشک کردن و بسته بندی سبزیجات 17.3
تفاله خشک سیب 1875تن
در این دستگاه تفاله سیب بعد از 2.5 ساعت با رطوبت 12% خشک می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Abstract:

Keyword(s):