برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و تدوین طرح درس برای کارگاه آموزشی داده کاویگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: فناوری اطلاعات

پژوهشگران: 
درزی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دو کارگاه یک روزه برای کارشناسان و مدیران پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در طول دهه گذشته حجم زیادی از داده ها در پایگاه داده ها انباشته و ذخیره شده اند و نتیجه این انباشتگی این است که سازمان ها در داده غنی ولی در کسب دانش بسیار ضعیف می باشند. امروزه میزان داده های در دسترس هر پنج سال دو برابر می شود و سازمانی توانا است که قادر باشد حداقل هفت درصد از اطلاعاتش را مدیریت نماید. امروزه با توجه به تنوع زیاد مخاطبان، مشتریان، بازارها، تنوع و پیچیدگی خدمات و محیط های کسب و کار، دسترسی به اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری صحیح ضروری می باشد. از این رو استفاده از راهکار های مناسب برای طبقه بندی و تولید اطلاعات از میان انبوهی از داده ها برای سازمان ها امری ضروری و حیاتی است. علم داده کاوی پاسخی به این نیاز به منظور کشف دانش پنهان داده ها و تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران می باشد. دانش داده کاوی ابزاری است که مدیران را قادر می سازد تا سریع تر نسبت به آینده عمل نمایند، فعال باشند بجای آنکه واکنش پذیر باشند و بدانند و مطمئن باشند بجای آنکه حدس بزنند. این ابزار برای پشتیبان فرایند تصمیم گیری استفاده می گردد. داده کاوی پردازش بهینه تصمیم گیری را در سازمان ها تسهیل نموده و با انجام فرایند تصمیم سازی از طریق استخراج دانش با ارزش از داده، تصمیم گیری را برای مدیران سازمان تسهیل می نماید.
به طور کلی داده کاوی درحوزه هایی همچون بازاریابی، بانکداری، بیمه و مراقبت بهداشتی، حمل و نقل (انتقال)، پزشکی، متن کاوی
(Text mining)، تصویر کاوی (Video mining)، صوت کاوی (Audio mining)، هواشناسی، ثبت احوال و صنعت کاربرد دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):