برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه «لایه گذاری» بر روی رفلکتور چراغ پیکان در اشل صنعتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
احمدی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1367

کارفرما: شرکت ملارد

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و نمونه ساخته شده به کارفرما واگذار شده و توسط کارفرما به تولید انبوه رسیده است. در صورت داشتن متقاضی نمونه دستگاه توسط جهاددانشگاهی قابل ساخت و ارایه است


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

تا زمان اجرای طرح قسمت عمده کاسه چراغ انواع خودروها از خارج تهیه می شد. این امر با توجه به زیاد بودن مصرف کاسه چراغ خودروها سبب خروج مقدار هنگفتی ارز می گردید. در راستای قطع وابستگی به واردات این قطعه پرمصرف طرح «طراحی و ساخت دستگاه لایه گذاری بر روی رفلکتور چراغ پیکان در اشل صنعتی» اجرا شد. این دستگاه شامل یک پمپ روتاری روغنی بود که خلاء را در یک محفظه به حجم 1.5 مترمکعب در مدت 10 دقیقه به 10-2 تور می رساند و سپس یک پمپ دیفوزیون روغنی در مدت 8 دقیقه فشار را تا 10-6تور کاهش می داد. سپس عملیات لایه نشانی بر روی 60 کاسه چراغ پیکان به طور همزمان و در مدت 2 دقیقه صورت می گیرد. بدین ترتیب با 10 ساعت کار روزانه 1800 کاسه چراغ پیکان لایه گذاری می شود. دستگاه پس از تست نهایی در محل کارخانه شرکت ملارد نصب و راه اندازی شده است. دستگاه در زمان ارایه سبب صرفه جویی 3 میلیون دلار ارز در هر سال می گردید و سال هاست که مصرف کنندگان از تولیدات دستگاه استفاده می نمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):