نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل فنی سیستم های توصیه گرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
درزی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

خروجی طرح: 

انتشار یک مقاله در کنفرانس شهرالکترونیکی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه به دلیل وجود مشکل سربار اطلاعات (Information overload) استفاده از سیستم هایی که کاربران را در یافتن کالا و سرویس های مورد نظر یاری دهد امری ضروری است. از جمله سیستم هایی که در این راستا موفق عمل کرده اند سیستم های توصیه گر (Recommender Sys.) هستند و به کاربران پیشنهادات قابل اعتمادی در زمینه های مورد علاقه شان ارائه می دهند. از سوی دیگر برای حرکت از دنیای تجارت سنتی به دنیای جدید و رقابت در آن شرکت ها نیاز دارند که کالا و سرویس های متنوعی را برای نیازهای گوناگون کاربران مختلف فراهم کنند. این پژوهش بررسی تحقیقاتی روی سیستم های توصیه گر است و دید جامعی از عملکرد، اجزای سیستم، تکنیک های پشتیبانی کننده و سیستم های پیاده سازی شده در این زمینه ارائه می کند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه دیدی کلی و جامع از سیستم های توصیه گر، بررسی آنها از سه دیدگاه تجارت الکترونیکی، فاکتورهای مرتبط با پیاده سازی و عملکرد برنامه های کاربردی (Applications) از جمله نوع ورودی، خروجی، درجه شخصی سازی، درجه اتوماسیون، درجه پایداری و در نهایت الگوریتم های پشتیبان است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):