برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نظری و عملی لامپ های جیوه ای و ساخت لامپ «گیسلر جیوه ای»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
توکلی محمدحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و جهت تولید نیمه صنعتی قابل ارائه است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در دهه های اخیر به دلیل پیشرفت و توسعه طیف شناسی و همچنین بسط و توسعه لیزرهای گازی و نیمه رسانا پژوهش در زمینه لامپ های تخلیه الکتریکی گازی به ویژه لامپ های جیوه ای از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در حال حاضر انواع متفاوتی از لامپ های جیوه ای به اندازه و شکل به توان و فشارهای گوناگون تولید می گردد. در این طرح به بررسی نظری لامپ های جیوه ای در حالت کلی و به طور خاص به ساخت لامپ «گیسلر جیوه ای» پرداخته شده است.پس از انتخاب قطعه شیشه ای مناسب آن را با فلز «تنگستن» مطابق با فرایندهای ذکر شده در طرح جوش شیشه به فلز جوش می دهیم، پس از تهیه بدنه لامپ در کارگاه شیشه گری و قرار دادن مقدار معینی جیوه در لامپ ساخته شده آن را به سیستم خلاء متصل نموده تا با فشار معینی داخل لامپ را خلاء کنیم.
پس از جدا شدن لامپ طیف آن را مجددا مورد آزمایش قرار می دهیم، اگر پس از 24 ساعت طیف حاصل از لامپ تغییر نکرده باشد، لامپ فاقد هرگونه عیب و نقص بوده آماده بهره برداری می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):