برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید آلیاژهای پلی پروپیلن با تالک و کربنات کلسیمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: پلیمر

پژوهشگران: 
فصیحی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: پتروشیمی اراک

خروجی طرح: 

نتایج طرح جهت تولید تجاری نمونه ها به پتروشیمی ارائه گردید.
ارائه مقاله علمی پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از طرح، تهیه دو آلیاژ پلی پروپیلن با تالک و کربنات کلسیم با استفاده از دو گرید هموپلیمر و کوپلیمر پتروشیمی اراک، با خواص مناسب و قابل مقایسه با نمونه های تجاری موجود بود. از این رو این آلیاژها تهیه گردید و آزمون های مختلف مکانیکی، حرارتی، فیزیکی و نوری روی آن انجام شد.
ابتدا مواد تهیه شده و اختلاط به وسیله دستگاه اکسترودر دو پیچه انجام گرفت. سپس مواد اختلاط شده توسط دستگاه تزریق به شکل نمونه های مورد نیاز برای آزمون ها تزریق گردید. 17 سری آزمون بر روی نمونه های تهیه شده انجام شد که شامل تست های کشش، خمش، ضربه، درصد جذب آب، پایداری حرارتی، مقاومت محیطی،
DMA، DSC، TMA، TGA و درصد آبرفتگی می باشد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد آلیاژ تولید شده خواص مناسب و قابل مقایسه با گرید های آلمانی دارد و جهت تولید تجاری مناسب است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):