برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و تحلیل عملکرد ترمز الکترومغناطیسی توربوترنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
حاجیلو حسینعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1381

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

ترمزهای الکترومغناطیسی به عنوان یکی از سه نوع ترمز مورد استفاده در توربوترن، دارای پاشنه هایی است که با جریان برق آهنربا شده و با یک مکانیزم بادی به ریل نزدیک می شوند. دراثر بر هم کنش الکترومغناطیسی بین این پاشنه ها و ریل، نیروی ترمزی به قطار اعمال می شود. در این پروژه، قسمت های مکانیکی، پنوماتیکی و برقی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل جامعی از میدان مغناطیسی، جریان القایی و نیروی ترمزی انجام شده و سپس مستندات فنی سیستم تهیه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):