برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و تولید قطعات اپتیکی «رفرکتومتر کلینیکی»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
جناب سیدمحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1375

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و به تولید انبوه رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«رفرکتومتر» دستگاهی است که ضریب شکست یک جسم مایع یا جامد را اندازه گیری می کند. در صنعت و پزشکی از این دستگاه برای تعیین غلظت استفاده می شود. رفرکتومتر موضوع پروژه برای تعیین غلظت «Urine» و … بوده و در آزمایشگاه های پزشکی مورد استفاده است. لازم به ذکر است که این سیستم به دلیل دارا بودن یک منشور با مقطع استوانه ای و نیز یک منشور چرخنده «آمیچی» (تریپلت) واجد اهمیت زیادی است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- تحلیل سیستم
- طراحی قطعات
- ساخت نمونه
- تولید و تحویل 200 سریکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):