برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی سیاست ها و برنامه های اتحادیه اروپا برای حمایت و توسعه SME ها



گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: مدیریت صنایع

پژوهشگران: 
مداح معصومه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح، استفاده از نتایج و تجربیات موفق کشورهای اروپایی در تدوین راهکارهای توسعه SME هاست تا با اتکا بر این تجربیات در جهت اجرای برنامه های حمایتی و توسعه ای SMEها در داخل کشور گام موثری برداشته شود. این طرح مطالعاتی در قالب سه فاز تعریف گردیده که هر کدام از فاز ها دارای خروجی های مربوط به خود می باشد. فاز اول و دوم هریک شامل دو مرحله و فاز سوم شامل پنج مرحله می باشد.
در فاز اول، شناسایی جامع و فراگیری بر مبانی نظری توسعه شرکت های کوچک و متوسط
IT صورت گرفته است. در فاز دوم با نگاهی عمیق تر و دقیق تر نقش و اهمیت SMEها در اروپا و تاثیرات اقتصادی خرد و کلان آنها در ابعاد مختلف به ویژه در حوزه اشتغال شناسایی گردیده است و در فاز سوم به برخی از اصولی که در اتحادیه اروپا به منظور توسعه برنامه های حمایتی منسجم و کارآمد در جهت حمایت و گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط به کار گرفته شده و همچنین برنامه هایی که در این زمینه ها پیاده سازی شده است اشاره گردیده است. شناخت این برنامه ها و سیاست ها، راه را برای ایجاد برنامه ها و سیاست های مشابه در کشور هموار می سازد و باعث کاهش سربار تجربی پیاده سازی آنها می گردد.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):