برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید الکل های چرب طبیعی در مقیاس آزمایشگاهی و بنچگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ جهت بهره برداری مناسب از نتایج طرح، بایستی نتایج به دست آمده در مقیاس پایلوت نیز بهینه گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بررسی روش های مختلف تولید الکل های چرب طبیعی که در سالیان گذشته در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته و انتخاب فرآیند مناسب با توجه به امکانات و فناوری های موجود در داخل کشور و بررسی عوامل موثر بر فرآیند تولید در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ از اهداف طرح بوده است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از
:
-جمع آوری اطلاعات (کتب، مقالات، پتنت ها)
-بررسی فرآیندهای مختلف تولید و مقایسه آنها از نظر مواد اولیه و شرایط عملیاتی
-انتخاب فرآیندهای مناسب
-انجام فاز آزمایشگاهی و بنچ
-بهینه سازی پارامترهای موثر
نتایج طرح عبارتند از
:
-انتخاب متیل استر اسید چرب به عنوان خوراک فرآیند
-بهینه سازی شرایط عملیاتی از جمله، دما، فشار، زمان واکنش و کاتالیست
-بررسی تاثیر
mixing در فرآیندکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):