برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح جامع آموزش وتوسعه منابع انسانی بخش فاوای کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: مدیریت صنایع

پژوهشگران: 
مداح معصومه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

خروجی طرح: 

استخراج احکام برنامه پنجم توسعه که مرتبط با آموزش منابع انسانی بخش فاوای کشور می باشد.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف غایی این طرح، نشانه گذاری و تسهیل حرکت در مسیر سخت و پرتلاطم پیش روی کشور در نیل به اقتصاد دانش بنیان با اتکا و محوریت سرمایه انسانی متخصص، کارآمد و توسعه پذیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور می باشد.
این طرح در آذرماه 1386 آغاز و تحت نظارت مرکز تحقیقات مخابرات ایران و دفتر آموزش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت پنج ماه در اردیبهشت ماه 1387 به پایان رسید
.
مخاطبین اصلی این طرح ستاد وزارتخانه
ICT و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از یک سو و از سوی دیگر نهادهای متولی امر آموزش در حوزه ICT همچون بخش آموزش عالی، بخش آموزش و پرورش و بخش آموزش فنی و حرفه ای می باشند.
در طول اجرای این طرح علاوه بر ارائه مدل مفهومی
(Conceptual Model) آموزش و توسعه منابع انسانی بر اساس مدل «زنجیره ارزش پورتر» موضوعات مختلفی از جمله شناسایی وضعیت موجود منابع انسانی بخش فاوای کشور (به لحاظ کمی و کیفی)، مطالعات تطبیقی برنامه های توسعه فاوا، شناسایی برنامه های توسعه ای و اسناد بالادستی، تحلیل فاصله از وضع مطلوب، عارضه یابی فرآیند آموزش نیروی انسانی در زیربخش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور آگاهی از نظرات خبرگان وکارشناسان این حوزه، دو عنوان پرسشنامه حاوی سوالات مهم و راهبردی در رابطه با جایگاه و وضعیت منابع انسانی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه گردید که مجموعه فعالیت های ذکر شده منجر به تدوین سند جامع آموزش و توسعه منابع انسانی بخش فاوای کشور و 11 گزارش پشتیبان گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):